Program Lojalnościowy

Drodzy Panowie.

      W podziękowaniu za to, że jesteście z nami oraz za to, że czynnie przyczyniacie się do rozwoju naszego salonu, daliśmy Wam możliwość uzyskiwania cennych prezentów.
W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM możecie zdobyć nieograniczoną ilość punktów, które już dziś zamieniają się na nagrody.
W jaki sposób uzyskujemy punkty?

  • Za każde wydane 4 złote przyznajemy 1 punkt. Każde wydane 100 zł generuje 25 Punktów.
  • Jeśli stały Klient poleci swojego przyjaciela, a ten skorzysta z usług w naszym salonie, otrzyma w podziękowaniu 20 Punktów

Nagrody (stan 01.09.2012):

  • Punkty można wymienić na nagrody lub usługi. Katalog nagród znajduje się poniżej.

Gdzie można sprawdzić stan swojego konta?
Po zalogowaniu się na stronie głównej stan konta można sprawdzić w zakładce "Zobacz moją kartę Klienta"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO.

1. Aby przystąpić do programu należy wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od salonu agneess. Klientom naszego salonu przyznajemy punkty, które są gromadzone na indywidualnym koncie. Liczbę zdobytych punktów można sprawdzić po zalogowaniu się w strefie klienta. Punkty możesz wymienić na atrakcyjne nagrody.
2. Zasady przyznawania punktów:

  • Za każde 4 zł wydane w naszym salonie przyznajemy 1 punkt.
  • Za zaproszenie osoby znajomej do skorzystania z usług w naszym salonie przyznajemy 20 pkt.
  • Punkty naliczane są każdorazowo po dokonaniu zapłaty
  • W przypadku zwrotu towaru naliczone za tę transakcję punkty zostają odjęte.

3. Punkty wykorzystane na nagrodę, odejmowane są od ogólnej liczby Twoich punktów.
4. Zgromadzone Punkty możesz wykorzystać wyłącznie w salonie agneess i nie podlegają one wymianie na gotówkę.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2012 i od tego momentu naliczamy punkty.
6. Salon agneess zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie. Informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona na stronie programu lojalnościowego i będzie skutkować z upływem 30 dni od daty jej zamieszczenia.
7. Salon agneess zastrzega sobie możliwość zmiany bądź wycofania nagrody z katalogu.
8. Uwaga punkty nie są naliczane za zakupy przez sklep on-line
9. Dane osobowe umieszczone w bazie danych salonu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.


Powrót